Kahramanmaraş Ticaret Hukuku
Kahramanmaraş Ticaret Hukuk Avukatı

Ticaret hukuku, genel bir başlıktır ve beraberinde pek çok çalışma alanını doğurmaktadır. 6102 Sayılı Ticaret Kanunu ticari hayatın gereklerini, uyulması gereken temel kuralları ele almaktadır. Yine aynı şekilde ticaret hayatındaki unsurlar açıklanmakta, bunların işleyişlerinin nasıl olacağı anlatılmaktadır. Bu bakımdan ticaret hukuku, ticaret unvanını, haksız rekabeti, tacirleri ve ticari işletmeleri, ticaret sicilini, daha başka kavramları ve şirketler hukukunu, kıymetli evrak hukukunu da kapsamaktadır. Bütün bu alanlarda hak kaybı yaşamamak için profesyonel yardım almak gerekmektedir.

Ticaret Hukuk Avukatı Hizmetlerimiz

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku bağlamında büromuz çok geniş bir hizmet sunmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda sunmuş olduğumuz hukuki hizmetlerimiz şunlardır: • Her türlü ticari davanın açılması ve dava süreçlerinin neticelendirilene kadar takip edilmesi.

• Şirket alacaklarının dava ve icra ile takibinin yapılması,

• Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,

• Şirketlerin kurumsal işleyişlerine dair hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

• Türk şirketlerinin yurt dışındaki şirket kuruluşlarına ilişkin yabancı bürolarla iş birliği yapılarak işlemlerin takibinin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki desteğin sağlanması,

• Uluslararası muamele ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık sağlanması,

• Şirket yönetim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ve tanzimi,

• Sermaye artış ve azalış işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. İhtiyaca ve projeye uygun biçimde nitelikli ve spesifik sözleşmelerin hazırlanıp mütalaasının yapılması,

• Gizlilik sözleşmelerinin, şarta bağlı komisyon sözleşmelerinin, ön anlaşmaların, proje geliştirme sözleşmelerinin, münhasırlık anlaşmalarının, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmelerinin değerlendirilmesi ve tanzimi. Franchising, üretim, lisans, distribütörlük, kiralama, acente anlaşmaları ve diğer bütün ticari sözleşmelerin hazırlanması, mütalaalarının yapılması.

• Devralma ve birleştirme anlaşmalarının yapılması.

• Öz sermaye davasının açılması, dava sürecinin takip edilerek neticeye ulaştırılması.

• Hissedar sözleşmelerinin, hisse devir sözleşmelerinin, oy sözleşmelerinin hazır edilmesi,

• Şirket yöneticilerine hukuki ve cezai sorumlulukları hakkında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

• Şirket yöneticilerine işçi – işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmetlerinin sağlanması.

• Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri konusunda hukuki bilgilendirme hizmeti verilmesi.

• Konkordato ile alakalı her türlü hukuki hizmetin sunulması.

• İflasın ertelenmesi davası açılması ve davanın neticeleninceye kadar takibinin yapılması.

• Haksız rekabet davalarının açılması ve davanın neticeleninceye kadar takibinin yapılması.

• Şirkete, firmaya tescilli her türlü patent, marka ve faydalı modellerle alakalı davaların açılması. Davaların neticeleninceye kadar takip edilmesi.

• Şirket tasfiye sürecinde bütün hukuki bilgilendirmenin sağlanması.

• E-ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyetleri hakkında bilgilendirme. E-ticaretle alakalı ihtilafların çözümü için dava açılması ve bu davaların takibinin yapılması.

• Uluslararası ticaret hukukuna dair sözleşmelerin hazırlaması, denetlenmesi ve yorumlanması.

• Transit ticaret ve standardizasyon hakkında bilgilendirmelerin, düzenlemelerin yapılması vs.

Profesyonel Kahramanmaraş Ticaret Hukuk Avukatı Hizmeti

Kahramanmaraş ticaret hukuk avukatı ihtiyaçlarınızda yukardaki konular ve diğer bütün alanlarda deneyimli, tecrübeli ve özverili avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Gerek kurallar gerek uygulamalar gerekse davalarda hizmet talep edebilirsiniz.