Kahramanmaraş Tazminat Ve Nafaka Hukuku
Kahramanmaraş Tazminat ve Nafaka Avukatı

Tazminat ve nafaka kavramları, boşanma davaları sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Bazen boşanma davası sürecinde bazen de sonrasında taraflar tarafından hukuki olarak talep edilmesi gerekir. Bu noktada öncelikle boşanma, tarafların birlik içinde yaşama amacıyla ilan ettikleri evlilik müessesinin taraflar arasında oluşan çeşitli nedenlerden dolayı sona ermesi haline denir. Boşanma davalarında görevli, aile mahkemeleridir. Kanunen yetkili ise boşanma ya da ayrılık davalarında eşlerden birisinin yerleşim yeri mahkemesidir. Ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturmuş oldukları mahkemedir. Boşanma davalarında kadının durumuna özel bir yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 173. Maddesine göre boşanma halinde kadının, evlenme ile kazandığı kişisel durumu korunur. Fakat evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden evvel dul idi ise hâkimden bekarlık soyadını taşıması konusunda izin isteyebilir. Hakimce kocasının soyadını taşımasına izin verilebilir. Fakat bu noktada kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakla menfaati bulunduğu, bunun da kocaya zarar vermeyeceği ispatlanmalıdır. Koca ise eğer koşullar değişirse bu iznin kaldırılması talebinde bulunabilir. Söz konusu maddeye göre boşanan kadın evlenmeden önceki soyadını geri alır. Fakat boşanma sonrasında kocasının soyadını kullanması menfaatine olabilir. Buradaki menfaat, kadının kocasının soyadını kullanmasının kocaya zarar vermemesi koşullarıyla geçerli olmaktadır.

Boşanma Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinde maddi ve manevi tazminat konusunda yer verilmiştir. Söz konusu maddede mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma nedeniyle zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir madde tazminat talebinde bulunabilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kusurlu olan diğer taraftan kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, manevi tazminat olarak da uygun miktarda para ödemesi talep edebilir, deniliyor. Boşanma davası sonucunda tazminata hak kazanan taraf, daha az kusurlu ya da kusursuz tarafı olmaktadır. Burada bahsedilen ise maddi tazminattır. Maddi tazminatın miktarı, kusur oranına ve sosyal ekonomik duruma göre değişkenlik gösterir. Boşanma davalarına konu olaylar, eşlerden birisinin aynı zamanda kişilik haklarına da zarar verebilmektedir. Anılan durumlarda kişilik hakları zarar gören eş, maddi tazminatın yanında manevi tazminat maddi tazminat yanında manevi tazminat da talep edebilir.

Boşanma Davası Avukatı İhtiyacınız Mı Var?

Boşanma davalarında bir de nafaka vardır. Nafaka, Medeni Kanun’un 175. Maddesinde açıklanmıştır. Dava sonucunda hayati geçim açısından yoksul duruma düşecek olan tarafa mahkemece nafaka ödenmesine karar verilebilir. İşbu nafakaya yoksulluk nafakası adı verilir. Boşanma sürecinde istenecek üç tür nafaka vardır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Hak kaybına uğramamak için bütün bu sürecin profesyonelce yönetilmesi, takibinin yapılması gerekir ve Kahramanmaraş tazminat ve nafaka avukatı olarak bizler uzun yıllardır bu alanda hizmet vermeye devam ediyoruz.