Kahramanmaraş  Ölümlü Ve Yaralanmalı İş Kazası, Trafik Kazaları
Kahramanmaraş Ölümlü Yaralama İş Kazası Avukatı

İş kazasının bütün detayları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Maalesef iş kazaları çok sık meydana gelmekte ve bunların büyük bir çoğunluğu da iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatlarında yer alan uygulamaların eksikliğinden ileri gelmektedir. İş kazası sonunda mağdur, maddi ve manevi anlamda zarar uğrayabilir. Aynı zamanda hak kaybı da yaşayabilir. Tam da bu noktada Kahramanmaraş ölümlü yaralama iş kazası avukatı olarak bizler yaşanılan mağduriyetlerin hukuki olarak giderilmesine yardımcı olmak için hizmet sunmaktadır. İş kazasına uğrayan kişiler için hukuki bilgilerin eksikliği, bu tür kazalarda mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olduğu için büromuz avukatları bunun önüne geçilmesi için destek sağlamaktadır.

Ölümlü İş Kazaları Avukatı ve Rolü

İş kazaları sonucu itibariyle yaralanmalı ya da ölümlü iş kazaları şeklinde olabilmektedir. Kazanın ölümlü ya da yaralanmalı olmasına göre takip edilecek prosedürler farklıdır. Kazaların doğuracağı haklar da aynı değildir. Gerek ölümlü gerekse yaralanmalı iş kazalarında hukuki hakların doğru şekilde savunulması mağduriyetin tazmininde önemli pay sahibidir. İş kazasının ölümlü olması halinde vefat eden işçinin çalışır durumdayken bakmakla yükümlü olduğu kişiler, ölümlü iş kazası sonrasında maddi ve manevi gelirden mahrum kalırlar. Şunu da hemen hatırlatmakta fayda var ki; işveren, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamakla sorumudur. Bu yüzden ölümlü iş kazası sonrasında ölen işçinin yakınları işverene sorumluluklarını yerine getirmediği sebebiyle ceza davasında bulunabilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı da isteyebilirler. İşverenler kimi zaman sorumluluktan kaçmak için tazminat ve diğer hakları yerine getirmekten kaçınabilirler. Ya da hakların sadece bir kısmını yerine getirmeye çalışabilirler. Bu noktada ölümlü iş kazası sonrasında bütün kakların alınabilmesi ancak doğru bir hukuki süreç yönetimiyle mümkün olabilir. Aileler genellikle olaydan duydukları elem ve üzüntü ile haklarını tam olarak alamadıkları ya da farkında olmadıkları noktada iş kazası avukatı manevi tazminat haklarının alınabilmesi için estek sağlayacaktır. Yine ölümlü iş kazalarında sorumluların gerekli cezayı alması ve yenilerinin önüne geçilmesi için de ölümlü iş kazalarında iş kazası avukatı ile mahkeme sürecinin yürütülmesinin büyük önemi vardır.

İş Kazalarında Avukata Mı İhtiyacınız Var?

Yaralanmalı iş kazalarında en önemli detaylardan birisi yaralanmanın derecesidir. Özellikle uzuv kaybı gerek çalışma hayatı gerekse özel hayatını derinden etkileyecektir. Bu durumda bireylerin maddi ve manevi hakları ortaya çıkar. Bu bakımdan yaralanmalı iş kazası geçiren kişilerin maddi ve manevi tazminat haklarını koruyabilmeleri için ve sorumluların gerekli cezai yaptırımları alabilmeleri için hukuki manada yasalara hâkim olmaları gerekmektedir. Tedavi giderlerinin, tedavide geçirilen sürelerin ücretlerinin ve işçide oluşacak zararların tazmin edilmesi gerekmektedir. Kahramanmaraş Avukat bürosu olarak bizler bütün bu konularda gerekli desteği sağlıyor, hukuki sürecin takibinde yardımcı oluyoruz.