Kamulaştırma Davaları
Kahramanmaraş Kamulaştırma Avukatı

Kahramanmaraş Avukat ofisi kamulaştırma davalarından sorumludur. Ofis içerisinde Avukat Emre ERGİN ve Avukat Alp Eren ŞABİK başta olmak üzere disiplinli, bilgi ve birikim sahibi bir ekip hizmet vermekte. Kamulaştırma avukatı, kamulaştırma hukuku kapsamında davalarla ilgilenmektedir. Peki, kamulaştırma nedir? Kamulaştırma, kamu yararının gerekçe gösterilmesiyle bir kimseye ait olan özel mülkiyete rıza olmadan son verilmesidir. Kamulaştırma işleminde ödenmesi gereken bir bedel bulunmaktadır. Kamulaştırma için belirli şartlar bulunmaktadır. Kamulaştırma avukatı da hem bu şartları göz önünde bulundurmalı hem de dosyanın detaylı incelemesini yaparak bilgi edinmelidir. Ardından gerekli hukuku süreci başlatabilir, takip edebilir. Kahramanmaraş Avukat ofisinde bizler de kamulaştırma kapsamında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Kamulaştırma Şartları Nelerdir?

Kamulaştırma avukatları, kamulaştırma davalarının takibinde yer alır. Davanın açılması, açılan davanın takibinin yapılması, müvekkil bilgilendirmesinin yapılması, müvekkil ile iletişimin gerekli durumlarda sağlanması önemlidir. Tüm bunlar ise kamulaştırma avukatının görevleridir. Kamulaştırmanın bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartlar:

• Kamulaştırma her birim tarafından yapılamaz. Kamulaştırma sadece yetkili idare tarafından yapılabilir. 

• Kamulaştırmayı zorunlu kılacak kamu yararı bulunmalıdır. Aksi takdirde kamulaştırma yapılamaz. 

• Kamulaştırmanın konusu vardır. Kamulaştırma konusu özel mülkiyete konu olan taşınmaz bir maldır. 

• Kamulaştırma için ödenmesi gereken bir bedel vardır. Kamulaştırılan taşınmazın bedeli peşin olarak ödenmelidir.

• Kamulaştırma için yetkili birimin bulunduğu gibi kamulaştırmanın nasıl yapılacağına dair esaslar bulunmaktadır. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı ise yasadaki esaslara göre belirlenmektedir. 

Yukarıda yer alan maddeler kamulaştırma şartlarıdır. Kamulaştırma şartları kapsamında hukuki işlem yapılmaktadır. Kahramanmaraş Avukat ofisinde hizmet veren avukatlar olarak bizler de tüm bu sürece ve detaylara hakimiz.

Kahramanmaraş Kamulaştırma Avukatı Ofisi

Kahramanmaraş kamulaştırma avukatı ofisi olarak şehrimizde hizmet vermekteyiz. Kamulaştırma avukatı olarak kamu kuruluşu tarafından kamulaştırılan ve istimlak edilen taşınmazların davalarının takibini yapmaktayız. Kamulaştırma avukatının gerçekleştirmesi gereken çalışmalardan bazıları ise şu şekildedir;

• Kamulaştırma sebebiyle bedel tespitinin yapılması ve tescil davasının takibinin yapılması,

• Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklı bedel davalarının takibinin yapılması,

• İmar uygulamaları sebebiyle bedele dönüşen taşınmazların bedel davalarının takibinin yapılması, 

• Kamulaştırmanın iptali davalarının takibinin yapılması…

Kahramanmaraş Avukat ofisi olarak yukarıdaki sorumlulukları yerine getiriyor, doğru çalışmalarla hukuki süreci takip ediyoruz. Kamulaştırma davaları genellikle daha karışık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle avukatların zorlandığı bir alandır. Biz, bilgi ve birikimlerimiz doğrultusunda bu alanda en iyi hukuki desteği vermekteyiz. Kamulaştırma davalarının zor ve karmaşık olması bizim için herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. Öncelikle davanın detaylarını oluşturmakta, bu detaylar doğrultusunda kendimize bir plan çizmekteyiz. Kamulaştırma dava takibinin herhangi bir avukat yerine Kahramanmaraş Avukat ofisinden başarılı bir avukatın yapması tavsiye edilmektedir. Kamulaştırma davası için ofise gelerek daha detaylı bilgi alabilir, avukatlarımızla görüşme yapabilirsiniz. Böylelikle kafanızdaki soru ve sorunlar için doğru, net cevaplar almış olursunuz.